17 بهمن, 1397
اعمال کفن و دفن میت

مراحل و آداب کفن و دفن میت

وقتى مسلمانى از دنیا رفت، مؤمنین براى  تجهیز و  فراهم ساختن مقدّمات دفن؛ نخست مؤمنان را با خبر سازند، تا براى تشییع جنازه و احترام او […]