شب اول قبر

23 دی, 1397
سنگ قبر

اعمالي كه در شب اول قبر اموات را شاد مي كند

برای همه ما پیش می‌آید که عزیزانمان را از دست بدهیم. مهم‌ترین لحظات برای اموات اولین شبی است که به خاک سپرده می‌شوند. آن‌ها دستشان از […]