اشعار درباره پدر برای سنگ مزار

21 آذر, 1397

متن برای سنگ قبر پدر

مجموعه ای از اشعار و متن های زیبا و احساسی غمگین در وصف مرگ پدر و مناسب برای سنگ مزار پدر، امید آنکه روح تمام پدران […]