نمونه کارها

سنگ قبر
سنگ قبر و مزار
11 خرداد, 1394
سنگ قبر
سنگ قبر گوهره شیراز کرم رنگ با قطر 8 سانت
8 آذر, 1397
Show all
سنگ قبر
۲۰۱۸۱۱۲۰_۱۰۵۶۳۰-1
سنگ قبر
۲۰۱۸۱۱۲۰_۱۰۵۶۵۷-1

نمونه کارهای جدید سنگ قبر طهران سنگ مزار و سنگ قبر


سنگ قبر طهران سنگ مزار سنگ گندمک شیراز کرم پر رنگ با قرنیزهای قطر 4 سانت و نمونه برزیلی 8 سانتی به همراه کتیبه و باغچه

توضیحات

نمونه کارهای ارتفاع دار برزیلی و سنگ  گندمک