نمونه کارها

سنگ قبر و مزار
11 خرداد, 1394
سنگ قبر و مزار
16 دی, 1396
Show all

سنگ قبر و مزار

سنگ قبر 

توضیحات

سنگ برزیلی به همراه دو پله قرنیز کف و یک دست قرنیز 15 سانتی زیر و باکس از جنس اصقهان با باغچه جلوی کتیبه و کتیبه دو رو طرح صدقی برزیلی