سنگ قبر کتیبه به سبک ایستاده قبرستان ارامنه
1397/09/08
سنگ قبر عزت الله انتظامی
1397/11/14
نمایش همه

سنگ قبر طرح باغچه ای ستون زنجیره ای

سنگ قبر طرح باغچه ای ستون زنجیره ای یک سبک بسیار شیک طرح ادغام شده جدید و قدیم با شش عدد ستون و چهار عدد سنگ زنجیر طوری سنگ با قطر شش سانت برزیل و کتیبه طرح دار 

توضیحات

سنگ قبر طرح باغچه ای ستون زنجیره ای یک سبک بسیار شیک طرح ادغام شده جدید و قدیم با شش عدد ستون و چهار عدد سنگ زنجیر طوری سنگ با قطر شش سانت برزیل و کتیبه طرح دار