نمونه کارها

IMG_20180702_152053_200
سنگ قبر طرح باغچه ای ستون زنجیره ای
8 آذر, 1397
Show all
۲۰۱۸۱۱۳۰_۰۹۵۹۳۲
۲۰۱۸۱۱۳۰_۰۹۵۹۰۱
۲۰۱۸۱۱۳۰_۰۹۵۹۲۵

سنگ قبر بازیگر سینمای ایران مرحوم حسن جوهر چی


سنگ قبر بازیگر سینمای ایران مرحوم حسن جوهر چی  

سنگ سفید ازنا درجه یک که یکی از نمونه سنگهای سقید ممتاز ایرانی میباشد که با وجود حاله های مشکیه خطی در کل فضای سنگ جلوه ای زیبا را ایجاد کرده است . 

همانطور که مشاهده میکنید به عنوان نمونه عکس و مشخصات استاد و هنرمند بزرگ سینمای ایران مرحوم حسن جوهرچی جلوه ای دیگر را از این سنگ نمایان کرد. 

توضیحات

سنگ قبر بازیگر سینمای ایران مرحوم حسن جوهر چی

سنگ سفید ازنا درجه یک که یکی از نمونه سنگهای سقید ممتاز ایرانی میباشد که با وجود حاله های مشکیه خطی در کل فضای سنگ جلوه ای زیبا را ایجاد کرده است .

همانطور که مشاهده میکنید به عنوان نمونه عکس و مشخصات استاد و هنرمند بزرگ سینمای ایران مرحوم حسن جوهرچی جلوه ای دیگر را از این سنگ نمایان کرد.