Subjects

1398/01/30

شعر سنگ قبر پدر

۱ پدرم بارش باران خدا بود پدرم حاکم پیمان وفا بود پدرم جلوه ایمان و رضا بود پدرم بر سر ما مرغ هما بود پدرم در […]
1398/02/11

اعمالی که شب اول قبر مرده را خشنود می‌کند

با یک روشنایی (چراغ) به بالای قبر فرد متوفی بروید و برای او طلب مغفرت کنید. از پیامبر (ص) روایت است که: «هیچ هدیه و هیچ تحفه‌ای به […]
1398/02/11

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر شعر سنگ قبر ۱ مادرم ای رفته در خوابی دراز یاس هایت توی ایوان گشته باز گرچه گلهایت همه تنها شدند با […]