شعر و نوشته سنگ قبر

1397/09/21

نوشته های روی سنگ قبر

1397/09/21

شعر برای سنگ قبر مادر

1397/09/21

شعر برای سنگ قبر پدر

1398/01/25

سنگ قبر یا سنگ گور چیست ؟

سنگ‌گور یا سنگ‌قبر[۱]، سنگی است که آن را برای یادبود کسانی که درگذشته‌اند؛ بر روی یا بالای گور می‌گذارند.[۲] در ایران سنگ گور را به فرم خوابیده بر روی گور می‌گذارند اما در کشورهای فرنگی و همچنین ایران […]