بلاگ

24 فروردین, 1394
P_۲۰۱۵۰۳۲۵_۱۱۵۹۴۵_HDR

به سبک قبرستانهای ترکیه

  نمونه کار نصب شده در قطعات قدیمی بهشت زهرا که به سبک کشور ترکیه طراحی و اجرا شده است تمامی سنگها از جنس مرمر هرات […]