بلاگ

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

علت زدن سنگ به قبر در هنگام خواندن فاتحه

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

سوره های پر فضیلت قرآن برای اموات

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

مراحل و آداب کفن و دفن میت

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

اعمالی که در شب اول قبر اموات را شاد می کند

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

نحوه خواندن نماز وحشت یا نماز لیله‌الدفن

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

نکات مهم در هنگام خرید سنگ مزار

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

سنگ‌ قبر

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

متن برای تسلیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

شعر برای سنگ قبر پدر